Πρόγραμμα Voucher Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών, πληττόμενων από τον COVID-19

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως κατάρτισης  (elearning), για τη στήριξη επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών.

 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα   

Το πρόγραμμα, παρέχει ενίσχυση 600 ευρώ για 180.342 επιστήμονες, 6 κλάδων, που πλήττονται αυτή την περίοδο από τον COVID-19, το επίδομα θα δοθεί στους δικαιούχους, μέσω 2 δόσεων (άμεση καταβολή πρώτης δόσης 400€ με την εγγραφή σας), με τη μορφή επιταγής κατάρτισης (training voucher).

Η τηλεκατάρτιση των ωφελούμενων θα είναι ασύγχρονη, διάρκειας 100 ωρών και θα παρέχεται πιστοποίηση μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τηλεκατάρτισης.

 

Ποιοι το δικαιούνται  

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ανήκουν σε κάποιον από τους παρακάτω κλάδους και να κατέχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

 • Δικηγόροι
 • Ιατροί
 • Μηχανικοί 
 • Οικονομολόγοι /Λογιστές 
 • Εκπαιδευτικοί 
 • Ερευνητές 

 

Πώς δηλώνω συμμετοχή 

Για την άμεση υποβολή της αίτησής και την σίγουρη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το αργότερο έως την Σάββατο 25/04/2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά αφού πρώτα τα συμπληρώσετευπογράψετε και σκανάρετε ή φωτογραφήσετε:

 1. Πλήρως συμπληρωμένη την ΑΙΤΗΣΗ (επισυνάπτεται στο τέλος της σελίδας).
 2. Πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (επισυνάπτεται στο τέλος της σελίδας).
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ.
 4. Εκτύπωση από το taxis net στην οποία αποτυπώνεται ο ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 5. Εκτύπωση από ebanking ή φωτοτυπία ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στην οποία αποτυπώνεται το IBAN του λογαριασμού και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του δικαιούχου (προσοχή ο δικαιούχος να είναι το πρώτο όνομα στο βιβλιάριο).

Αποστολή στο:

info@themelio.net

 

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται να υποβάλλει μόνο μια αίτηση και να συνεργαστεί με έναν και μοναδικό πάροχο κατάρτισης.

Επισυναπτόμενα στο τέλος της σελίδας θα βρείτε επίσης τα αναλυτικά αντικείμενα κατάρτισης καθώς και του επιλέξιμους ΚΑΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα  2105541646 – 6970025752, καθημερινά από 09.00 π.μ. έως 21.00 μ.μ.

 

Το κέντρο μας συνεργάζεται με την “ΑΠΟΨΗ” – Υπηρεσίες Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης με χρήση του εγκεκριμένου ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκαταρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ) (https://voucher.eclassroom.gr)

 

Με εκτίμηση,

Στέλιος Ρήγας

Υπεύθυνος Ενεργειών Κατάρτισης