Άννα Χουλιαρά

Η Άννα Χουλιαρά είναι απόφοιτος του τμήματος Φ.Π.Ψ (Φιλοσοφία – Παιδαγωγική – Ψυχολογία, με ειδίκευση στην ψυχολογία), της Φιλοσοφικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτήν την περίοδο κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο την ειδικής αγωγής, που απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από το 2010 διδάσκει σε μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου και του λυκείου στην φροντιστηριακή εκπαίδευση, ενώ κατά τα έτη 2007-2010 έχει εργαστεί ως εκπαιδεύτρια πρόσθετης διδακτικής μάθησης στη δημόσια εκπαίδευση και Ι.Ε.Κ. της περιοχής. Έχει λάβει μέρος σε σεμινάρια της Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών με θέματα που έχουν ως επίκεντρο τον έφηβο και την εκπαίδευσή του.