Φωτογραφίες | Φροντιστήριο Θεμέλιο

Δ Ο Μ Η


Γραμματεία

Αίθουσα «Αριστοτέλης»

Αίθουσα «Ευκλείδης»

 

 

 

 

 

 

 

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ


Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερίδα Διαχείρισης Άγχους 2017

 

 

 

 

 

 

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2018