Επαγγελματικός Προσανατολισμός | Φροντιστήριο Θεμέλιο

Πώς θα αποφασίσω τι θέλω να σπουδάσω?

Το φροντιστήριο «ΘΕΜΕΛΙΟ» με επαγγελματισμό, συνέπεια και υπευθυνότητα απέναντι στο μαθητή και τον κηδεμόνα, παρουσιάζει λύσεις στο ερώτημα που βασανίζει την πλειοψηφία των μαθητών «τι θέλω να σπουδάσω;» . Η Διεύθυνση του φροντιστηρίου μας, έπειτα από προσεχτική μελέτη, έχει συστήσει 3-μελή ομάδα «Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων» με άρτια καταρτισμένα στελέχη της, σκοπός της οποίας είναι:
  • διοργάνωση (σε ετήσια βάση) ανοιχτής Ημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου πεδίου,
  • διεγαγωγή τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων (Horizon) για τους μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου,
  • διεξαγωγή τεστ Προσωπικότητας (Profiler Student) για τους μαθητές Γυμνασίου,20160507_192318
  • διοργάνωση Ημερίδας «Διαχείρισης Άγχους» για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου που παίρνουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις,
  • συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου (με χρήση ειδικού λογισμικού) για τους τελειόφοιτους μαθητές της Γ Λυκείου.
  Όλα τα ανωτέρω, επιτυγχάνονται με τη βοήθεια των εξωτερικών συνεργατών μας.