Πιστοποιήσεις | Φροντιστήριο Θεμέλιο

Πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1433

Document-page-001Κύριο μέλημα της Διεύθυνσης αποτελεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται. Η αρχή μίας συνεργασίας γίνεται με την οριοθέτηση των στόχων και συνεχίζεται με την παρακολούθηση της πορείας του μαθητή μέσω της συνεχούς βελτίωσής του.

Η εγκατάσταση του προτύπου ΕΛΟΤ 1433 από την SWISS APPROVAL πιστοποίησε τη διαδικασία μας αυτή και της έδωσε νέα ώθηση, νέα δυναμική ακόμα καλύτερη οργάνωση.

Όλο το προσωπικό του Φροντιστηρίου μας δίνει έμφαση στην επίτευξη των κοινών στόχων μαθητών – κηδεμόνων – καθηγητών.

Το «ΘΕΜΕΛΙΟ» εγγυάται τη συνεχή στήριξη στο έργο των μαθητών με συνεργασίες που πιστεύουμε ότι θα φέρουν με σιγουριά τα επιθυμητά αποτελέσματα.