Συνεργάτες | Φροντιστήριο Θεμέλιο

ORIENTUM – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Η συνεργασία του Φροντιστηρίου μας με την «Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας» καλύπτει το ευρύ φάσμα του τμήματος «Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων». Μερικές από τις δράσεις της συνεργασίας αυτής είναι:

 • Ομιλία στο περιθώριο των εκδηλώσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
 • Χορήγηση Ψυχομετρικών Εργαλείων «Horizon» (Τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων) και «Profiler Student» (Τεστ Προσωπικότητας),
 • Προμήθεια του βιβλίου «Πάμε Πανεπιστήμιο», του πληρέστερου οδηγού σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,
 • Εκπαίδευση των στελεχών μας – μέσω ετήσιων σεμιναρίων –  για την ερμηνεία ψυχομετρικών εργαλείων (Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων & Προσωπικότητας) καθώς και για τη συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου.

KEYSTONE – Software & Consulting 

Το Φροντιστήριό μας συνεργάζεται με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής λογισμικού, την Keystone. Η συνεργασία μας εστιάζεται στην αγορά προγραμμάτων που συνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα καθώς και λογισμικού που λειτουργεί αυτόνομα. Τέτοιες εφαρμογές είναι:

 1. Οδηγός Μηχανογραφικού
 1. Οδηγός Σπουδών Νέου Λυκείου
 2. Πανόραμα Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
 3. Εκπαιδευτικά Νέα
 4. Φύλλα Υπολογισμού Βαθμολογίας και Μορίων Πρόσβασης.

ΕΠΑΦΟΣ – Συστήματα Πληροφορικής

Η συνεργασία του Φροντιστηρίου μας με την εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ» είναι στρατηγικής σημασίας μιας και η λειτουργία και η καθημερινότητα της δομής μας απεικονίζεται στην πλατφόρμα «EDU4SCHOOLS» του Επάφου. Μερικές από τις λειτουργίες της είναι:

 • Καταχώρηση μαθητών – καθηγητών,
 • Οικονομικά στοιχεία – Οικονομική Πολιτική,
 • Πρόσβαση για γονείς σε βαθμολογίες, απουσίες – άμεση επικοινωνία με το Διδακτικό Προσωπικό,
 • Διάθεση Εκπαιδευτικού Υλικού στους μαθητές,
 • Αναθέσεις Εργασιών – Online Διαγωνισμάτων,
 • Αναλυτικά Reports – Ενημέρωση μέσω sms και email σε ομάδες γονέων μαθητών,
 • Δημιουργία γεγονότων – Ημερολόγιο (Schedule)