Βούλα Καβουνίδη

Η   Σταυρούλα  Καβουνίδη  είναι  απόφοιτος  του  Ιστορικού –Αρχαιολογικού  τμήματος  της Φιλοσοφικής  σχολής   του  Εθνικού  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών. Από  το  1995  διδάσκει  τα  μαθήματα  Έκφρασης – Έκθεσης   και  Αρχαία  Ελληνικά  σε  μαθητές  όλων   των  τάξεων  του  Λυκείου  στη  φροντιστηριακή  εκπαίδευση  και  ως  ωρομίσθια  εκπαιδευτικός  στην  δημόσια  εκπαίδευση  τα  έτη  2003 -2009. Έχει  εξειδικευτεί  στην  ειδική  αγωγή, εκπονώντας  εργασία  με  θέμα  «Σύγχρονα  θέματα  ειδικής  Αγωγής  στην Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση» στο  Παιδαγωγικό  τμήμα  Ειδικής  Αγωγής  του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.