Θανάσης Κούρτζας

Ο Θανάσης Κούρτζας είναι απόφοιτος του Κρατικού Πανεπιστημίου «Λομονόσοφ» της Μόσχας (Master of Science in Economics) με ειδίκευση: «Οικονομολόγος, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας». Από το 1994 διδάσκει τα οικονομολογικά μαθήματα του Λυκείου («Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων») στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και σε Ιδιωτικά Λύκεια.