Βάσεις Πανελληνίων 2015

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. Ημερήσιων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. (Β Ομάδας) – 90% 2015

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. Εσπερινών ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. (Β Ομάδας) – 90% 2015

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. (Β Ομάδας) – 10% 2014

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. (Β Ομάδας) – 10% 2013

Βάσεις Εισαγωγής Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. (Α Ομάδας) – 90% 2015

Βάσεις Εισαγωγής Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Α Ομάδας) – 90% 2015

Βάσεις Εισαγωγής ΕΠΑ.Λ. (Α Ομάδας) – 10% 2014

Βάσεις Εισαγωγής ΕΠΑ.Λ. (Α Ομάδας) – 10% 2013

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. Αλλογενών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. Αλλογενών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. Αθλητών – 90% 2015

Βάσεις Εισαγωγής Αθλητών ΕΠΑ.Λ. (Α Ομάδας) 2015

Βάσεις Εισαγωγής Αθλητών σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. 10% 2014

Βάσεις Εισαγωγής Αθλητών σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. 10% 2013

Βάσεις Εισαγωγής Αθλητών ΕΠΑ.Λ. (Α Ομάδας) 10% 2014

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. Ημερήσιων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. (Β Ομάδας) – 90% 2015 (Κεφαλονίτες)

Βάσεις Εισαγωγής Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. (Α Ομάδας) – 90% 2015(Κεφαλονίτες)

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. (Β Ομάδας) – 10% 2014 (Κεφαλονίτες)

Βάσεις Εισαγωγής ΕΠΑ.Λ. (Α Ομάδας) – 10% 2014 (Κεφαλονίτες)

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. Ημερήσιων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. (Β Ομάδας) – 90% 2015 (Μουσουλμάνοι)

Βάσεις Εισαγωγής Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. (Α Ομάδας) – 90% 2015 (Μουσουλμάνοι)

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. (Β Ομάδας) – 10% 2014 (Μουσουλμάνοι)

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. (Β Ομάδας) – 10% 2013 (Μουσουλμάνοι)