Βάσεις Πανελληνίων

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. Ημερήσιων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. (Β Ομάδας) – 90% 2015 (Κεφαλονίτες)

Βάσεις Εισαγωγής Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. (Α Ομάδας) – 90% 2015(Κεφαλονίτες)

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. (Β Ομάδας) – 10% 2014 (Κεφαλονίτες)

Βάσεις Εισαγωγής ΕΠΑ.Λ. (Α Ομάδας) – 10% 2014 (Κεφαλονίτες)

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. Ημερήσιων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. (Β Ομάδας) – 90% 2015 (Μουσουλμάνοι)

Βάσεις Εισαγωγής Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. (Α Ομάδας) – 90% 2015 (Μουσουλμάνοι)

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. (Β Ομάδας) – 10% 2014 (Μουσουλμάνοι)

Βάσεις Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. (Β Ομάδας) – 10% 2013 (Μουσουλμάνοι)